เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน

(0 User reviews)   152   74
-
การพัฒนาสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ทำได้..ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ธรรมาภิบาล โครงสร้างทางการเงิน ความเสี่ยง พื้นฐานความเป็นสหกรณ์ ผลกำไร เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
Share

อ่านเพิ่มเติม

 

 


คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view

 


แผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566  


http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2587#sthash.fumSGeRx.dpbs

 


ร่างตัวอย่างเครื่องมือแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์


http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2251#sthash.9WRYoM03.dpbs

 

 

 

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks