เรื่อง แนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

(0 User reviews)   122   61
-
แนวทางสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ. ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดของเกณฑ์ฯ ขั้นที่ 2 ประเมินสหกรณ์ด้วยตนเอง ขั้นที่ 3 หาช่องว่างเพื่อการพัฒนา ขั้นที่ 4 จัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการพัฒนา ขั้นที่ 5 จัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ขั้นที่ 6 ดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ ขั้นที่ 7 ประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Share

อ่านเพิ่มเติม

 

 

คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง  แนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks