เรื่อง ความยั่งยืนของสหกรณ์

(0 User reviews)   405   74
-
ความยั่งยืนของสหกรณ์
สหกรณ์จะยั่งยืน..ต้องอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง Co - op โครงสร้างทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล พื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
Share

อ่านเพิ่มเติม

 

 


คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์


https://drive.google.com/file/d/1JwhAujkblYGqAuGTB9LLk0ZJa2j_g6zu/view

 


แผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566  


http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2587#sthash.fumSGeRx.dpbs

 

 


ร่างตัวอย่างเครื่องมือแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

 

http://www.fsct.com/fsct_newss.php?new=2251#sthash.9WRYoM03.dpbs

 

 

 

 

 

อินโฟกราฟฟิก เรื่อง ความยั่งยืนของสหกรณ์

โดย  นางสาวอารีรัตน์  อาจรักษา

ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง  คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงาน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวนหน้า 1

ปีที่พิมพ์ 2561

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks